News > NT Mobile บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนให้คนไทยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

NT Mobile บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนให้คนไทยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มอบโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 50 บาท สำหรับลูกค้า NT Mobile เครือข่าย TOTmobile ที่ฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 เข็มใดก็ไดD จำนวน 3,000 สิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 14 ธันวาคม 2564 (หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด) ลงทะเบียนรับสิทธิ์ ที่ https://tinyurl.com/vaccineNTMobile


เงื่อนไขการรับสิทธิ์
1. ลูกค้า NT Mobile เครือข่าย TOTmobile ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มใดก็ได้ เพียงลงทะเบียนกรอก ข้อมูลและแนบไฟล์รูปหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ https://tinyurl.com/vaccineNTMobile หลังจากตรวจสอบหลักฐานแล้ว จะได้รับโค้ดส่วนลดซื้อสินค้าใน Shopee มูลค่า 50 บาท ทาง SMS ของ เลขหมายที่ลงทะเบียน ภายใน 7 วัน
2. สิทธิพิเศษสำหรับ 1 เลขหมาย/1 สิทธิ์
3. สำหรับลูกค้าที่มีมากกว่า 1 เลขหมาย สามารถรับสิทธิ์ได้สูงสุดไม่เกิน 5 เลขหมาย และหลักฐานการฉีดวัคซีน ต้องมีรายชื่อไม่ซ้ำกันในเเต่ละเลขหมาย
4. จำนวน 3,000 สิทธิ์
5. โค้ดส่วนลด ไม่สามารถเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
6. เงื่อนไขการใช้โค้ดเป็นไปตามที่ Shopee กำหนด