บัตรเติมเงิน TOT Mobile

ซื้อได้ที่ TOT Shop ทุกสาขา สามารถเติมเงินได้ ช่องทาง ดังนี้

  • ข้อความตอบรับ (USSD) กด *888*PIN 16 Digits# แล้วกดโทรออก

  • เสียงตอบรับ (IVR) กด *8888 โทรออก แล้วทำตามคำแนะนำ

  • เว็บไซต์ https://prepaid.totmobile.net/Page/Home.aspx