โปรโมชั่นเติมเงิน > โปรเพลินเพลิน

จะเล่นก็เพลิน จะโทรก็เพลิน ฟรี! อินเทอร์เน็ต3G 300 mb ซิมราคา 59 บาทเท่านั้น! แพ็คเกจเริ่มต้นวินาทีละ 1.65 สตางค์ อ...

1.) ซิมราคา 59 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อเปิดใช้บริการครั้งแรกมีอายุการใช้งาน 45 วัน  
2.) ผู้ใช้บริการรายการส่งเสริมการขายอื่นสามารถเปลี่ยนมาใช้รายการส่งเสริมการขายนี้ได้ หากซื้อซิมแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนเป็นเงินได้
3.) แพ็กเกจเพลย์เพลิน มีโบนัสอินเทอร์เน็ต TOTmobile จำนวน 300 MB ซึ่งจะได้รับเมื่อเปิดใช้บริการครั้งแรกเท่านั้น
4.) ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนแพ็กเกจจากเพลย์เพลินเป็นคุยเพลิน หรือจากคุยเพลินเป็นเพลย์เพลิน ได้ด้วยตนเอง โดยกดรหัส *1803# โทรออก
5.) อัตราค่าโทรตามตารางข้างต้น เมื่อโทรศัพท์แสดงสัญญาณ TOTmobile และโครงข่าย Roaming จะคิดค่าโทรตามจริงเป็นวินาที
6.) การคิดปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต TOTmobile และอินเทอร์เน็ตบนโครงข่าย Roaming จะคิดจากปริมาณการใช้งานจริงของผู้ใช้บริการ
7.) เมื่อหน้าจอจับสัญญาณ.TOTmobile ระบบจะคิดค่าบริการจากกระเป๋ากลุ่มโบนัสก่อนเสมอ หลังจากนั้นจึงไปทำการหักค่าบริการจากยอดเงินหลัก (กระเป๋าเมน) แต่ถ้าหน้าจอจับ สัญญาณ Roaming ระบบจะคิดค่าบริการจากยอดเงินหลัก(กระเป๋าเมน) เท่านั้น
8.) อัตราค่าโทรศัพท์ เอสเอ็มเอส เอ็มเอ็มเอส เฟซทอล์ค และการใช้งานอินเทอร์เน็ต3จี ตามตารางข้างต้น สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าโอนสายระหว่างประเทศ ค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ บริการออดิโอเท็กซ์ ค่าบริการหมายเลขพิเศษอื่นๆ และค่าธรรมเนียม ที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต
9.) อัตราค่าบริการโทรไปยังต่างประเทศ ผ่านหมายเลข 007 และ008 จะคิดอัตราตามที่ บมจ. ทีโอที เรียกเก็บ
10.) ผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไขการใช้งาน อัตราค่าบริการ วิธีการตั้งค่าการใช้งาน พื้นที่การให้บริการอัตราความเร็วของอินเทอร์เน็ตทีโอที3จี เป็นอัตราความเร็วที่วัดจากระบบในห้องปฏิบัติการอัตราความเร็ว ในการใช้งานจริงจะขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลา สภาพอากาศ ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ ปริมาณการรับ-ส่งข้อมูล และคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์เชื่อมต่อของผู้ใช้บริการ.บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเร็วที่ได้รับและผลที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
11.) TOTmobile สงวนสิทธิ์ที่จะระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบริการหากพบว่าผู้ใช้บริการมีเจตนาไม่สุจริตผิดกฎหมาย หรือ ขัดกับประกาศของทางราชการ
12.) TOTmobile สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขซิมเพลินเพลิน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13.) ผู้ใช้บริการสามารถยอดเงิน ปริมาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้และชั่วโมงใช้งาน โดยกด *153# โทรออก หรือผ่านทาง www.totmobile.net และ TOTMobile ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ TOTmobile Contact Center 1777