เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเสริม TOTmobile ระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด Big Match net
 

ค่าบริการ*
(บาท)
การใช้งาน Internet TOTmobile อายุการใช้งาน USSD
19 1 GB 1 วัน *1801*1304#โทรออก
39 3 GB 3 วัน *1801*1305#โทรออก
49 3.5 GB 7 วัน *1801*1306#โทรออก
69 5 GB 7 วัน *1801*1307#โทรออก
79 6 GB 15 วัน *1801*1308#โทรออก
*1801*1308*8#โทรออก (ต่ออายุอัตโนมัติ)
99 8 GB 15 วัน *1801*1309#โทรออก
*1801*1309*8#โทรออก (ต่ออายุอัตโนมัติ)
139 12 GB 30 วัน *1801*1310#โทรออก
*1801*1310*8#โทรออก (ต่ออายุอัตโนมัติ)
 
หมายเหตุ : *อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 
 
 1. สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ TOTmobile ระบบเติมเงิน สามารถสมัครรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ผ่านช่องทาง ดังนี้
  1. บริการด่วนพิเศษ กด USSD ตามด้วยรหัสแพ็กเกจที่ต้องการสมัคร
  2. บริการผ่านเว็บไซต์ โดยเข้าไปที่ www.totmobile.net
  3. บริการผ่าน Application TOTmobile
 2. สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ TOTmobile ระบบเติมเงิน แบบจำกัดปริมาณการใช้งานทุกชุดสามารถสมัครใช้รายการส่งเสริมการขายชุด Big Match net ได้
 3. สำหรับแพ็กเกจเสริม ชุด Big Match net 19 บาทใ(ค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)ใสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต TOTmobile ได้อย่างต่อเนื่อง 1 GB  และสามารถใช้งานได้  1วัน หลังจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตครบตามจำนวนวันที่กำหนด ระบบจะตัดเข้าสู่แพ็กเกจหลักปัจจุบัน
 4. สำหรับแพ็กเกจเสริม ชุด Big Match net 39 บาท.(ค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)ใสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต TOTmobile ได้อย่างต่อเนื่อง 3 GB  และสามารถใช้งานได้  3 วัน หลังจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตครบตามจำนวนวันที่กำหนด ระบบจะตัดเข้าสู่แพ็กเกจหลักปัจจุบัน
 5. สำหรับแพ็กเกจเสริม ชุด Big Match net 49 บาท.(ค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต TOTmobile ได้อย่างต่อเนื่อง 3.5 GB  และสามารถใช้งานได้  7 วัน หลังจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตครบตามจำนวนวันที่กำหนด ระบบจะตัดเข้าสู่แพ็กเกจหลักปัจจุบัน
 6. สำหรับแพ็กเกจเสริม Big Match net 69 บาท.(ค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)ใสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต TOTmobile ได้อย่างต่อเนื่อง 5 GB  และสามารถใช้งานได้  7 วัน หลังจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตครบตามจำนวนวันที่กำหนด ระบบจะตัดเข้าสู่แพ็กเกจหลักปัจจุบัน
 7. สำหรับแพ็กเกจเสริม ชุด Big Match net 79 บาท.(ค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)ใสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต TOTmobile ได้อย่างต่อเนื่อง 6 GB  และสามารถใช้งานได้ 15 วัน หลังจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตครบตามจำนวนวันที่กำหนด ระบบจะตัดเข้าสู่แพ็กเกจหลักปัจจุบัน
 8. สำหรับแพ็กเกจเสริม ชุด Big Match net 99 บาท.(ค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)ใสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต TOTmobile ได้อย่างต่อเนื่อง 8 GB  และสามารถใช้งานได้ 15 วัน หลังจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตครบตามจำนวนวันที่กำหนด ระบบจะตัดเข้าสู่แพ็กเกจหลักปัจจุบัน
 9. สำหรับแพ็กเกจเสริม ชุด Big Match net 139 บาท.(ค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)ใสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต TOTmobile ได้อย่างต่อเนื่อง 12 GB  และสามารถใช้งานได้ 30 วัน หลังจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตครบตามจำนวนวันที่กำหนด ระบบจะตัดเข้าสู่แพ็กเกจหลักปัจจุบัน
 10. สำหรับผู้ใช้บริการที่สมัครใช้รายการส่งเสริมการขายเสริม TOTmobile ระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด Big Match net สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่าย TOTmobile เท่านั้น เมื่อผู้ใช้บริการใช้งานอินเทอร์เน็ต ผ่านโครงข่าย Roaming ระบบจะหักค่าบริการจากยอดเงินในกระเป๋าหลัก ตามอัตราของแต่ละแพ็กเกจที่ใช้งานอยู่
 11. การนับอายุการใช้งานของแต่ละแพ็กเกจ ใช้วิธีการนับเป็นชั่วโมง เช่น อายุการใช้งาน 3 วัน จะใช้งานได้ 72 ชั่วโมง
 12. กรณีที่ผู้ใช้บริการสมัครรายการส่งเสริมการขายบริการเสริม.TOTmobile .ผู้ใช้บริการจะต้องใช้เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นที่รองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต 3G และต้องทำการตั้งค่าการใช้งานก่อนการสมัคร
 13. ผู้ใช้บริการที่ต้องการสมัครรายการส่งเสริมการขายเสริมดังกล่าวต้องมีจำนวนเงินคงเหลือในกระเป๋าหลักเพียงพอต่อการสมัครบริการเสริมในแต่ละครั้งเมื่อทำการสมัครรายการส่งเสริมการขายเสริม TOTmobile  แล้วไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสดได้
 14. ผู้ใช้บริการที่สมัครรายการส่งเสริมการขายเสริม Topping  เดิมอยู่แล้ว หากต้องการสมัครรายการส่งเสริมการขายเสริมชุด Big Match net เพิ่ม รายการส่งเสริมการขายเสริมชุด Topping เดิม จะถูกยกเลิกไม่สามารถสมัครใช้งานได้พร้อมกันหรือสะสมได้
 15. เมื่อหน้าจอจับสัญญาณ TOTmobile ระบบจะคิดค่าบริการจากกระเป๋ากลุ่มโบนัสก่อนเสมอ หลังจากนั้นจึงไปทำการหักค่าบริการจากยอดเงินหลัก (กระเป๋าเมน) แต่ถ้าหน้าจอจับ สัญญาณ Roaming ระบบจะคิดค่าบริการจากยอดเงินหลัก (กระเป๋าเมน) เท่านั้น
 16. ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยกด *1801*0#กดโทรออก โดยหลังจากทำรายการยกเลิกเรียบร้อยแล้ว ระบบจะตัดเข้าสู่แพ็กเกจหลักปัจจุบัน โดยไม่สามารถขอหรือแลกคืนเป็นเงินได้
 17. ผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไขการใช้งาน อัตราค่าบริการ.วิธีการตั้งค่าการใช้งาน.พื้นที่การให้บริการอัตราความเร็วของอินเทอร์เน็ต TOTmobile เป็นอัตราความเร็วที่วัดจากระบบในห้องปฏิบัติการอัตราความเร็ว ในการใช้งานจริงจะขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลา สภาพอากาศ ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ ปริมาณการรับ-ส่งข้อมูล และคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์เชื่อมต่อของผู้ใช้บริการ.บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเร็วที่ได้รับและผลที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 18. TOTmobile สงวนสิทธิ์ที่จะระงับ เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการหากพบว่าผู้ใช้บริการมีเจตนาไม่สุจริตผิดกฎหมาย หรือขัดกับประกาศของทางราชการ
 19. TOTmobile สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รายการส่งเสริมการขายเสริมระบบเติมเงิน.(Prepaid).ชุด.      Big Match net โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 20. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบปริมาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้ และ ชั่วโมงใช้งาน โดยกด *1993#กดโทรออก หรือผ่านทาง www.totmobile.net และ Application TOTmobile ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ TOTmobile Contact Center 1777