รายละเอียดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
       TOTmobile ระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด “ENJOY WATCHING”
           
 1. รายการส่งเสริมการขาย TOTmobile ระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด ENJOY WATCHING” ซิมหลัก ราคา 199 บาท ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เมื่อเปิดใช้บริการครั้งแรก ซิมมีอายุการใช้งาน 30 วัน
 2. รายการส่งเสริมการขาย TOTmobile ระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด ENJOY WATCHING” นี้ สำหรับผู้ใช้บริการที่เปิดเลขหมายใหม่เท่านั้น ไม่สามารถย้ายค่ายมาใช้รายการส่งเสริมการขายนี้ได้ และสำหรับผู้ใช้รายการส่งเสริมการขายอื่นของ TOTmobile ทั้งระบบรายเดือน (Postpaid) และ ระบบเติมเงิน (Prepaid) ไม่สามารถเปลี่ยนมาใช้รายการส่งเสริมการขายนี้ได้  
 3. ผู้ใช้บริการรายการส่งเสริมการขาย TOTmobile ระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด ENJOY WATCHING” สามารถเปลี่ยนมาใช้รายการส่งเสริมการขายอื่นของ TOTmobile ทั้งระบบรายเดือน (Postpaid) ที่ยังไม่หมดระยะเวลาส่งเสริมการขายได้ทุกรายการและ ระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด เพลย์เพลิน และสามารถสมัครบริการเสริมที่ TOTmobile มีบริการได้ทุกบริการ สำหรับระบบเติมเงิน (Prepaid)
 4. ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้รายการส่งเสริมการขายระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด ENJOY WATCHING” นี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 -  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 และเมื่อชำระค่าบริการแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนเงินได้ในทุกกรณี
 5. รายการส่งเสริมการขาย TOTmobile ระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุดENJOY WATCHING” อัตราค่าบริการ 199 บาท/เลขหมาย (อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต TOTmobile ได้อย่างต่อเนื่องที่ระดับความเร็ว 4 Mbps. (No FUP) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน และรับสิทธิพิเศษรับ Code สำหรับดูซีรีย์บน Application Viu  นาน 30 วัน
 6. หากผู้ใช้บริการรายการส่งเสริมการขาย TOTmobile ระบบเติมเงิน (Prepaid)  ชุดENJOY WATCHING” ใช้สิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ต จากโครงข่าย TOTmobile  และรับสิทธิพิเศษครบตามกำหนด 30 วัน แล้ว และมีความประสงค์ใช้งานตามแพ็กเกจENJOY WATCHING” เดิม สามารถเติมเงินเพื่อใช้งานต่อได้ โดยสมัครรายการส่งเสริมการขายเสริมตามที่ได้กำหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
แพ็กเกจ ค่าบริการ* ระยะเวลา
การใช้งาน
ใช้งาน Internet
จากโครงข่าย TOTmobile
 
ช่องทางการสมัครแพ็กเกจเสริม ENJOY
WATCHING
 
การยกเลิกการสมัคร
   แพ็กเกจเสริม
ENJOY
 WATCHING
 
การสมัครสิทธิพิเศษ
 
ENJOY
WATCHING

 
199 บ. 30 วัน ใช้งานต่อเนื่องที่ระดับความเร็ว
 4 Mbps.
 (No FUP)
ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน
 
กดรหัส USSD *1811*1101#
ผ่าน TOTmobile Contact Center 1777
ผ่านเว็บไซต์ www.totmobile.net
ผ่าน Application TOTmobile

 
 
   กดรหัส USSD *1811*0*1101#
 
กดรหัส USSD *1811*1101*1#
รับ Code สำหรับดู
ซีรีย์บน Application Viu นาน 30 วัน

 
ค่าบริการส่วนเกิน
ทั้งในโครงข่าย TOTmobile และโครงข่าย Roaming
· ค่าโทร 0.60 บาท/นาที
· SMS 0.75 บาท/ข้อความ
- Internet 0.25 บาท/MB
 
   
 • รายการส่งเสริมการขายเสริมชุดENJOY WATCHING”สามารถสมัครใช้บริการได้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เท่านั้น
 • การกดรหัส USSD เพื่อรับสิทธิพิเศษสำหรับดูซีรีย์บน Application Viu 1 เลขหมายจะสามารถ
กดรับสิทธิได้ 1 สิทธิ โดยสามารถใช้งานได้ 30 วัน สำหรับเงื่อนไขการใช้งาน Application Viu เป็นไปตามที่ Viu กำหนด
 •     กรณีผู้ใช้บริการกดรหัส USSD เพื่อรับสิทธิพิเศษ เมื่อได้รับ code แล้ว แต่ยังไม่ได้นำ code
      มาสมัครใช้บน Application Viu  code ดังกล่าวจะสามารถใช้ได้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน
      2564 เท่านั้น
 •     การนำ code สมัครใช้งานบน Application Viu  มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
  1. เปิด VIU Official Website ในคอมพิวเตอร์หรือในโทรศัพท์มือถือ www.viu.com แล้วแตะบนโลโก้ Viu ที่มุมซ้ายบน เพื่อเข้าสู่ระบบสมาชิก แตะบน ”อัพเกรดตอนนี้/เข้าสู่ระบบ”
   เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเป็นสมาชิกของ Viu โดยใช้อีเมลหรือเฟซบุ๊ค
  2. หลังจากทำการเข้าสู่ระบบหรือเสร็จสิ้นการลงทะเบียน แตะบน ”อัพเกรดตอนนี้” เลือก รหัส
  3. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอในเพื่อเริ่มต้นการรับชม Viu
เงื่อนไขของการใช้ Viu Premium Code ดังนี้
 • หากปัจจุบันผู้ใช้บริการเป็นสมาชิกอยู่แล้วโดยการเติม Code ที่ได้จากช่องทางอื่นอยู่ จะไม่สามารถเติม Code ที่รับจากช่องทางนี้ได้ ผู้ใช้บริการจะต้องใช้งาน Code เดิมจนหมดอายุจึงจะสามารถเติม Code ใหม่ได้
 • หากผู้ใช้บริการเป็นสมาชิก Viu premium รายเดือนอยู่แล้ว จะไม่สามารถเติม  Code ที่รับจากช่องทางนี้ได้ ผู้ใช้บริการจะต้องยกเลิกการเป็นสมาชิก Viu Premium ก่อนจึงจะสามารถเติม Code นี้ได้
 •     หากผู้ใช้บริการไม่ได้กดรหัส USSD เพื่อรับสิทธิพิเศษสำหรับดูซีรีย์บน Application Viu ภายใน  
      30 วัน ที่ทำการสมัครรายการส่งเสริมการขายเสริม ชุดENJOY WATCHING” ถือว่าสละสิทธิ์
      การได้รับสิทธิพิเศษดังกล่าว
 1. ผู้ใช้บริการที่ต้องการสมัครรายการส่งเสริมการขายเสริมดังกล่าว เมื่อทำการสมัครรายการส่งเสริมการขายเสริม TOTmobile แล้วไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสดได้
 2. หากต้องการสมัครรายการส่งเสริมการขายเสริมชุดใหม่เพิ่ม.จะต้องทำการยกเลิกรายการส่งเสริมการขายเสริมชุดเดิม ไม่สามารถสมัครใช้งานได้พร้อมกันหรือสะสมได้
 3. การสมัครรายการส่งเสริมการขายเสริม ชุดENJOY WATCHING” เพื่อไม่ให้เกิดการถูกหักเงินจากกระเป๋าหลัก ผู้ใช้บริการควรปิดการใช้งาน Internet ก่อนการสมัครทุกครั้ง
 4. ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานบนคลื่นความถี่ 2100 MHz และ 2300 MHz
 5. ผู้ใช้บริการรายการส่งเสริมการขาย TOTmobile ระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด ENJOY WATCHING” ที่มีความประสงค์ใช้บริการอื่น นอกจากสิทธิ์ที่ได้รับ สามารถเติมเงินจากช่องทางที่ ทีโอที ให้บริการโดยจะคิดอัตราส่วนเกินของการใช้งานตามตารางข้างต้น ซึ่งบริการอื่น อัตราค่าบริการตามรายการส่งเสริมการขาย TOTmobile ระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด ENJOY WATCHING” สำหรับใช้งานภายในประเทศเท่านั้น
 6. ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานในโครงข่าย TOTmobile และโครงข่าย Roaming รวมถึงสามารถใช้งาน            4G โดยคิดอัตราค่าบริการส่วนเกินตามรายการส่งเสริมการขาย TOTmobile ระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด ENJOY WATCHING” ได้กำหนด
 7. กรณีผู้ใช้บริการเปิดใช้งาน Roaming และหน้าจอแสดงสัญญาณ Roaming และผู้ใช้บริการโทรออกไปยังเลขหมายอื่นหรือใช้งานอินเทอร์เน็ต ระบบจะคิดอัตราค่าบริการโดยไม่รวมอยู่ในสิทธิ์โทรฟรีและสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรี ที่ได้รับ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถเปิดบริการ Roaming ด้วยการกดรหัส *106*1# 
 8. อัตราค่าโทรตามรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว จะคิดค่าโทรตามจริงเป็นวินาที
 9. กรณีผู้ใช้บริการโทรไปยังเลขหมายพิเศษ 4 หลัก (ที่มีค่าใช้จ่าย) อัตราค่าบริการของเลขหมาย 4 หลัก ระบบจะหักจากสิทธิ์การโทรฟรีที่ได้รับก่อน เมื่อสิทธิ์โทรฟรีหมดระบบจะคิดอัตราค่าบริการตามที่ผู้ให้บริการ
  เลขหมาย 4 หลัก กำหนด
 10. ระบบจะคิดค่าบริการจากกระเป๋ากลุ่มโบนัสที่ได้รับก่อนเสมอ.หลังจากนั้นจึงไปทำการหักค่าบริการจากยอดเงินหลัก.(กระเป๋าหลัก)
 11. หากผู้ใช้บริการมีความประสงค์ใช้บริการโทรออกไปยังต่างประเทศ ผ่านหมายเลข 007 และ 008  ผู้ใช้บริการจะต้องทำการเติมเงินในกระเป๋าหลักก่อน ถึงจะใช้บริการดังกล่าวได้ โดยจะคิดอัตราตามที่ บมจ.ทีโอทีเรียกเก็บ
 12. ผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไขการใช้งานอัตราค่าบริการ วิธีการตั้งค่าการใช้งาน พื้นที่การให้บริการอัตรา ความเร็วของอินเทอร์เน็ต TOTmobile.เป็นอัตราความเร็วที่วัดจากระบบในห้องปฏิบัติการอัตราความเร็ว ในการใช้งานจริงจะขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลา สภาพอากาศ ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ ปริมาณการ  รับ-ส่ง ข้อมูล และคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์เชื่อมต่อของผู้ใช้บริการ บมจ. ทีโอที  ไม่รับผิดชอบ
  ต่อความเร็วที่ได้รับและผลที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 13. ผู้ใช้บริการจะต้องลงทะเบียนผ่าน Application 2 แชะ จึงจะสามารถใช้งานซิมดังกล่าวได้
 14. TOTmobile สงวนสิทธิระงับการใช้งานในลักษณะ Bit Torrent หรือการรับ-ส่งข้อมูล ในปริมาณที่สูงผิดปกติ ซึ่งเกินบุคคลทั่วไปพึงใช้งานหรือมีการใช้งานที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานโดยรวม
 15. TOTmobile. สงวนสิทธิ์ที่จะระงับ เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการหากพบว่าผู้ใช้บริการมีเจตนาไม่สุจริตผิดกฎหมาย หรือขัดกับประกาศของทางราชการ หรือมีการนำไปใช้งานผิดวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตกลง          กันไว้
 16. TOTmobile. สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รายการส่งเสริมการขาย TOTmobile ระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด ENJOY WATCHING” โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 17. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบปริมาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้งาน .โดยกด *1993#.ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ TOTmobile Contact Center 1777