รายละเอียดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
      
TOTmobile ระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด “ENJOY SHOPPING”
           
 1. รายการส่งเสริมการขาย TOTmobile ระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด ENJOY SHOPPING” ซิมหลัก ราคา 199 บาท ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เมื่อเปิดใช้บริการครั้งแรก ซิมมีอายุการใช้งาน 30 วัน
 2. รายการส่งเสริมการขาย TOTmobile ระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด ENJOY SHOPPING” นี้ สำหรับผู้ใช้บริการที่เปิดเลขหมายใหม่เท่านั้น ไม่สามารถย้ายค่ายมาใช้รายการส่งเสริมการขายนี้ได้ และสำหรับผู้ใช้รายการส่งเสริมการขายอื่นของ TOTmobile ทั้งระบบรายเดือน (Postpaid) และ ระบบเติมเงิน (Prepaid) ไม่สามารถเปลี่ยนมาใช้รายการส่งเสริมการขายนี้ได้  
 3. ผู้ใช้บริการรายการส่งเสริมการขาย TOTmobile ระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด ENJOY SHOPPING” สามารถเปลี่ยนมาใช้รายการส่งเสริมการขายอื่นของ TOTmobile ทั้งระบบรายเดือน (Postpaid) ที่ยังไม่หมดระยะเวลาส่งเสริมการขายได้ทุกรายการและระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด เพลย์เพลิน และสามารถสมัครบริการเสริมที่ TOTmobile มีบริการได้ทุกบริการ สำหรับระบบเติมเงิน (Prepaid)
 4. ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้รายการส่งเสริมการขายระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด ENJOY SHOPPING” นี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 -  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 และเมื่อชำระค่าบริการแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนเงินได้ในทุกกรณี
 5. รายการส่งเสริมการขาย TOTmobile ระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุดENJOY SHOPPING”
  อัตราค่าบริการ 199 บาท/เลขหมาย (อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต TOTmobile ได้ต่อเนื่อง 20 GB (FUP 384 Kbps.) และรับสิทธิพิเศษรับ Code สำหรับเป็นส่วนลดซื้อสินค้าใน Shopee มูลค่า 50 บาท
 6. หากผู้ใช้บริการรายการส่งเสริมการขาย TOTmobile ระบบเติมเงิน (Prepaid)  ชุดENJOY SHOPPING” ใช้สิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ต จากโครงข่าย TOTmobile  ครบตามกำหนด 30 วัน แล้ว และมีความประสงค์ใช้งานตามแพ็กเกจENJOY SHOPPINGเดิม สามารถเติมเงินเพื่อใช้งานต่อได้ โดยสมัครรายการส่งเสริมการขายเสริมตามที่ได้กำหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
แพ็กเกจ ค่าบริการ*
(บาท)
ระยะเวลา
การใช้งาน
ใช้งาน Internet
จากโครงข่าย TOTmobile
 
ช่องทางการสมัครแพ็กเกจเสริม ENJOY
SHOPPING
 
การยกเลิกการสมัคร
   แพ็กเกจเสริม
ENJOY
SHOPPING
 
การสมัครสิทธิพิเศษ
 
ENJOY
SHOPPING

 
199 30 วัน       20 GB
(FUP 384 Kbps.)
 
กดรหัส USSD *1811*1102#
ผ่าน TOTmobile Contact Center 1777
ผ่านเว็บไซต์ www.totmobile.net
ผ่าน Application TOTmobile

 
 
   กดรหัส USSD *1811*0*1102#
 
กดรหัส USSD *1811*1102*1#
รับ Code ส่วนลดการซื้อสินค้าใน Shopee มูลค่า 50 บาท

 
ค่าบริการส่วนเกิน
ทั้งในโครงข่าย TOTmobile และโครงข่าย Roaming
· ค่าโทร 0.60 บาท/นาที
· SMS 0.75 บาท/ข้อความ
- Internet 0.25 บาท/MB
 
 
 • รายการส่งเสริมการขายเสริมชุดนี้ สำหรับผู้ใช้บริการรายการส่งเสริมการขาย TOTmobile ระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด ENJOY SHOPPING” สมัครใช้งานเท่านั้น สามารถสมัครรายการส่งเสริมการขายเสริมนี้ได้ผ่านช่องทาง บริการต่างๆ ที่แจ้งไว้ ซึ่งราคาค่าบริการ/ครั้ง
  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • ผู้ใช้บริการที่สมัครรายการส่งเสริมการขายชุดนี้แล้ว จะดำเนินการต่ออายุการใช้งานรายการส่งเสริมการขายดังกล่าวอัตโนมัติ (Recurring) ผู้ใช้บริการจะต้องมียอดเงินคงเหลือ
  ในกระเป๋าหลักเพียงพอตามจำนวนอัตราค่าบริการแพ็กเกจENJOY SHOPPING” 199 บาทระบบถึงจะทำการต่ออายุการใช้งานอัตโนมัติให้ หากผู้ใช้บริการไม่มีเงินคงเหลือในกระป๋าหลัก จะต้องทำการเติมเงินเข้าสู่ซิม ENJOY SHOPPING” และทำการสมัครรายการส่งเสริม
  การขายเสริม ชุด ENJOY SHOPPING” ด้วยตนเอง หากผู้ใช้บริการไม่มีความประสงค์ต่ออายุการใช้งาน ผู้ใช้บริการต้องกดรหัส USSD หรือติดต่อ TOTmobile Contact Center 1777 เพื่อทำการยกเลิก
 • ผู้ใช้บริการที่ใช้ซิมENJOY SHOPPING ไม่สามารถสมัครรายการส่งเสริมการขายเสริมชุด ENJOY WATCHING”, “ENJOY LEARNING” และ “ENJOY CONNECTING” ได้
 • หลังจากใช้งานครบตามระยะเวลาที่แพ็กเกจกำหนด หากไม่มีการสมัครบริการเสริมใหม่ แต่มีการใช้บริการ ระบบจะคิดอัตราค่าบริการตามอัตราส่วนเกิน ที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น
 • รายการส่งเสริมการขายเสริมชุดENJOY SHOPPING”สามารถสมัครใช้บริการได้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เท่านั้น
การกดรหัส USSD เพื่อรับสิทธิพิเศษรับส่วนลดการซื้อสินค้าใน Shopee โดย  1 เลขหมายจะสามารถกดรับสิทธิได้ 1 สิทธิ สำหรับเงื่อนไขการใช้งาน Shopee เป็นไปตามที่ Shopee กำหนด
 •     กรณีผู้ใช้บริการกดรหัส USSD เพื่อรับสิทธิพิเศษ เมื่อได้รับ code แล้ว แต่ยังไม่ได้นำ code
      มาใช้เป็นส่วนลดการซื้อสินค้าใน Shopee ดังกล่าว จะสามารถใช้ได้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม
      2564 เท่านั้น
 •     สิทธิพิเศษรับส่วนลดการซื้อสินค้าใน Shopee มูลค่า 50 บาท จะไม่จำกัดยอดขั้นต่ำในการสั่งซื้อ
 • หากผู้ใช้บริการไม่ได้กดรหัส USSD เพื่อรับสิทธิพิเศษรับส่วนลดการซื้อสินค้าใน Shopee มูลค่า
       50 บาท ภายใน 30 วัน หลังจากทำการสมัครรายการส่งเสริมการขายเสริม ชุดENJOY
      SHOPPING” ถือว่าสละสิทธิ์การได้รับสิทธิพิเศษดังกล่าว
 1. ผู้ใช้บริการที่ต้องการสมัครรายการส่งเสริมการขายเสริมดังกล่าว เมื่อทำการสมัครรายการส่งเสริมการขายเสริม TOTmobile แล้วไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสดได้
 2. หากต้องการสมัครรายการส่งเสริมการขายเสริมชุดใหม่เพิ่ม.จะต้องทำการยกเลิกรายการส่งเสริมการขายเสริมชุดเดิม ไม่สามารถสมัครใช้งานได้พร้อมกันหรือสะสมได้
 3. การสมัครรายการส่งเสริมการขายเสริม ชุดENJOY SHOPPING” เพื่อไม่ให้เกิดการถูกหักเงินจากกระเป๋าหลัก ผู้ใช้บริการควรปิดการใช้งาน Internet ก่อนการสมัครทุกครั้ง
 4. ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานบนคลื่นความถี่ 2100 MHz และ 2300 MHz
 5. ผู้ใช้บริการรายการส่งเสริมการขาย TOTmobile ระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด ENJOY SHOPPING”
  ที่มีความประสงค์ใช้บริการอื่น นอกจากสิทธิ์ที่ได้รับ สามารถเติมเงินจากช่องทางที่ ทีโอที ให้บริการโดยจะคิดอัตราส่วนเกินของการใช้งานตามตารางข้างต้น ซึ่งบริการอื่น อัตราค่าบริการตามรายการส่งเสริม
  การขาย TOTmobile ระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด ENJOY SHOPPING” สำหรับใช้งานภายในประเทศเท่านั้น
 6. ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานในโครงข่าย TOTmobile และโครงข่าย Roaming รวมถึงสามารถใช้งาน            4G โดยคิดอัตราค่าบริการส่วนเกินตามรายการส่งเสริมการขาย TOTmobile ระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด ENJOY SHOPPING” ได้กำหนด
 7. กรณีผู้ใช้บริการเปิดใช้งาน Roaming และหน้าจอแสดงสัญญาณ Roaming และผู้ใช้บริการโทรออกไปยังเลขหมายอื่นหรือใช้งานอินเทอร์เน็ต ระบบจะคิดอัตราค่าบริการโดยไม่รวมอยู่ในสิทธิ์โทรฟรีและสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรี ที่ได้รับ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถเปิดบริการ Roaming ด้วยการกดรหัส *106*1# 
 8. อัตราค่าโทรตามรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว จะคิดค่าโทรตามจริงเป็นวินาที
 9. กรณีผู้ใช้บริการโทรไปยังเลขหมายพิเศษ 4 หลัก (ที่มีค่าใช้จ่าย) อัตราค่าบริการของเลขหมาย 4 หลัก ระบบจะหักจากสิทธิ์การโทรฟรีที่ได้รับก่อน เมื่อสิทธิ์โทรฟรีหมดระบบจะคิดอัตราค่าบริการตามที่ผู้ให้บริการเลขหมาย 4 หลัก กำหนด
 10. ระบบจะคิดค่าบริการจากกระเป๋ากลุ่มโบนัสที่ได้รับก่อนเสมอ.หลังจากนั้นจึงไปทำการหักค่าบริการจากยอดเงินหลัก.(กระเป๋าหลัก)
 11. หากผู้ใช้บริการมีความประสงค์ใช้บริการโทรออกไปยังต่างประเทศ ผ่านหมายเลข 007 และ 008  ผู้ใช้บริการจะต้องทำการเติมเงินในกระเป๋าหลักก่อน ถึงจะใช้บริการดังกล่าวได้ โดยจะคิดอัตราตามที่ บมจ.ทีโอทีเรียกเก็บ
 12. ผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไขการใช้งานอัตราค่าบริการ วิธีการตั้งค่าการใช้งาน พื้นที่การให้บริการอัตรา ความเร็วของอินเทอร์เน็ต TOTmobile เป็นอัตราความเร็วที่วัดจากระบบในห้องปฏิบัติการอัตราความเร็ว ในการใช้งานจริงจะขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลา สภาพอากาศ ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ ปริมาณการ  รับ-ส่ง ข้อมูล และคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์เชื่อมต่อของผู้ใช้บริการ บมจ. ทีโอที
  ไม่รับผิดชอบต่อความเร็วที่ได้รับและผลที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 13. ผู้ใช้บริการจะต้องลงทะเบียนผ่าน Application 2 แชะ จึงจะสามารถใช้งานซิมดังกล่าวได้
 14. TOTmobile สงวนสิทธิระงับการใช้งานในลักษณะ Bit Torrent หรือการรับ-ส่งข้อมูล ในปริมาณที่สูงผิดปกติ ซึ่งเกินบุคคลทั่วไปพึงใช้งานหรือมีการใช้งานที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานโดยรวม
 15. TOTmobile. สงวนสิทธิ์ที่จะระงับ เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการหากพบว่าผู้ใช้บริการมีเจตนาไม่สุจริตผิดกฎหมาย หรือขัดกับประกาศของทางราชการ หรือมีการนำไปใช้งานผิดวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตกลง          กันไว้
 16. TOTmobile. สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รายการส่งเสริมการขาย TOTmobile ระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด ENJOY SHOPPING” โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 17. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบปริมาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้งาน .โดยกด *153#.ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ TOTmobile Contact Center 1777