โปรโมชั่น Big Net Topping แรงไม่มีตก เร็วไม่มีหยุด

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย ชุด Big Net Topping
 1. สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ TOTmobile ระบบเติมเงิน สามารถสมัครรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ผ่านช่องทาง ดังนี้
  1. 1. บริการด่วนพิเศษ กด USSD ตามด้วยรหัสแพ็กเกจที่ต้องการสมัคร
  2. 2. บริการผ่านเว็บไซต์ โดยเข้าไปที่ www.totmobile.net
  3. 3. บริการผ่าน Application TOTmobile
 2. สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ TOTmobile ระบบเติมเงิน ชุดซิม Variety Served, ซิมHI Speed Served ซิมเพลิน เพลิน (PleanPlean), ซิมไลค์ (sim like), ซิมวันสุข (Friday sim), ซิมTOT3G On the Go!, ซิมเพลย์ (sim play), ซิมลิปสติก (sim lipstic), ซิมเบอร์สวย (The Royal Exclusive), ซิมสองหมื่นใจ, ซิม Partnership, ซิม 3G Family, ซิม Smile, ซิม Baby Smile, ซิม TOT FTTx 3G, ซิม TOT FTTx mobile และซิมระบบเติมเงินอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 3. สำหรับแพ็กเกจเสริมชุด Big Net Toppingชุด Big Net Topping 15 บาท”(ค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต TOTmobile ได้อย่างต่อเนื่อง 1 GB และสามารถใช้งานได้ 3 วัน หลังจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตครบตามจำนวนวันที่กำหนด ระบบจะตัดเข้าสู่แพ็กเกจหลักปัจจุบัน
 4. สำหรับแพ็กเกจเสริม ชุด Big Net Toppingชุด Big Net Topping 49 บาท”.(ค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) สามารถ ใช้งานอินเทอร์เน็ต TOTmobile ได้อย่างต่อเนื่อง 3 GB และสามารถใช้งานได้ 3 วัน หลังจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตครบตามจำนวนวันที่กำหนด ระบบจะตัดเข้าสู่แพ็กเกจหลักปัจจุบัน
 5. สำหรับแพ็กเกจเสริม ชุด Big Net Toppingชุด Big Net Topping 39 บาท”.(ค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)สามารถ ใช้งานอินเทอร์เน็ต TOTmobile ได้อย่างต่อเนื่อง 2 GB และสามารถใช้งานได้ 7 วัน หลังจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตครบตามจำนวนวันที่กำหนด ระบบจะตัดเข้าสู่แพ็กเกจหลักปัจจุบัน
 6. สำหรับแพ็กเกจเสริม ชุด Big Net Toppingชุด Big Net Topping 69 บาท”.(ค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)สามารถ ใช้งานอินเทอร์เน็ต TOTmobile ได้อย่างต่อเนื่อง 5 GB และสามารถใช้งานได้ 7 วัน หลังจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตครบตามจำนวนวันที่กำหนด ระบบจะตัดเข้าสู่แพ็กเกจหลักปัจจุบัน
 7. สำหรับแพ็กเกจเสริม ชุด Big Net Toppingชุด Big Net Topping 79 บาท”.(ค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)สามารถ ใช้งานอินเทอร์เน็ต TOTmobile ได้อย่างต่อเนื่อง 4 GB และสามารถใช้งานได้ 15 วัน หลังจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตครบตามจำนวนวันที่กำหนด ระบบจะตัดเข้าสู่แพ็กเกจหลักปัจจุบัน
 8. สำหรับแพ็กเกจเสริม ชุด Big Net Toppingชุด Big Net Topping 99 บาท”.(ค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)สามารถ ใช้งานอินเทอร์เน็ต TOTmobile ได้อย่างต่อเนื่อง 7 GB และสามารถใช้งานได้ 15 วัน หลังจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตครบตามจำนวนวันที่กำหนด ระบบจะตัดเข้าสู่แพ็กเกจหลักปัจจุบัน
 9. สำหรับแพ็กเกจเสริม ชุด Big Net Toppingชุด Big Net Topping 139 บาท”.(ค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)สามารถ ใช้งานอินเทอร์เน็ต TOTmobile ได้อย่างต่อเนื่อง 3 GB และสามารถใช้งานได้ 30 วัน หลังจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตครบตามจำนวนวันที่กำหนด ระบบจะตัดเข้าสู่แพ็กเกจหลักปัจจุบัน
 10. สำหรับผู้ใช้บริการที่สมัครใช้รายการส่งเสริมการขายเสริม TOTmobile ระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด Big Net Topping สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่าย TOTmobile เท่านั้น เมื่อผู้ใช้บริการใช้งานอินเทอร์เน็ต ผ่านโครงข่าย Roaming ระบบจะหักค่าบริการจากยอดเงินในกระเป๋าหลัก ตามอัตราของแต่ละแพ็กเกจที่ใช้งานอยู่
 11. กรณีที่ผู้ใช้บริการสมัครรายการส่งเสริมการขายบริการเสริม.TOTmobile .ผู้ใช้บริการจะต้องใช้เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นที่รองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต 3G และต้องทำการตั้งค่าการใช้งานก่อนการสมัคร
 12. ผู้ใช้บริการที่ต้องการสมัครรายการส่งเสริมการขายเสริมดังกล่าวต้องมีจำนวนเงินคงเหลือในกระเป๋าหลักเพียงพอต่อการสมัครบริการเสริมในแต่ละครั้ง เมื่อทำการสมัครรายการส่งเสริมการขายเสริม TOTmobile แล้วไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสดได้
 13. ผู้ใช้บริการที่สมัครรายการส่งเสริมการขายเสริม Topping  เดิมอยู่แล้ว หากต้องการสมัครรายการส่งเสริมการขายเสริมชุด Big Net Topping เพิ่ม รายการส่งเสริมการขายเสริมชุด  Topping เดิม จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติไม่สามารถสมัครใช้งานได้พร้อมกันหรือสะสมได้
 14. เมื่อหน้าจอจับสัญญาณ TOTmobile ระบบจะคิดค่าบริการจากกระเป๋ากลุ่มโบนัสก่อนเสมอ หลังจากนั้นจึงไปทำการหักค่าบริการจากยอดเงินหลัก (กระเป๋าเมน) แต่ถ้าหน้าจอจับ สัญญาณ Roaming ระบบจะคิดค่าบริการจากยอดเงินหลัก(กระเป๋าเมน) เท่านั้น
 15. ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยกด *1801*0# ✆ โดยหลังจากทำรายการยกเลิกเรียบร้อยแล้ว ระบบจะตัดเข้าสู่แพ็กเกจหลักปัจจุบัน โดยไม่สามารถขอหรือแลกคืนเป็นเงินได้
 16. ผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไขการใช้งาน อัตราค่าบริการ.วิธีการตั้งค่าการใช้งาน.พื้นที่การให้บริการอัตราความเร็วของอินเทอร์เน็ต TOTmobile เป็นอัตราความเร็วที่วัดจากระบบในห้องปฏิบัติการอัตราความเร็ว ในการใช้งานจริงจะขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลา สภาพอากาศ ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ ปริมาณการรับ-ส่งข้อมูล และคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์เชื่อมต่อของผู้ใช้บริการ.บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเร็วที่ได้รับและผลที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 17. TOTmobile สงวนสิทธิ์ที่จะระงับ เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการ หากพบว่าผู้ใช้บริการมีเจตนาไม่สุจริตผิดกฎหมาย หรือขัดกับประกาศของทางราชการ
 18. TOTmobile สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รายการส่งเสริมการขายเสริมระบบเติมเงิน.(Prepaid).ชุด. Big Net Topping โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 19. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบปริมาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้ และชั่วโมงใช้งาน โดยกด *1993# ✆ หรือผ่านทางwww.totmobile.net และ Application TOTmobile ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ TOTmobile Contact Center 1777
 
ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย : ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2563