ตรวจสอบอุปกร์ของคุณว่ารองรับคลื่นใหม่หรือไม่

กรณีไม่พบอุปกรณ์ แสดงว่าอุปกรณ์นั้นไม่รองรับการใช้งานบนสัญญาณคลื่นใหม่ 2100/2300 MHz

อุปกรณ์ที่รองรับคลื่นใหม่ทั้งหมด

iPhone XS Max

รองรับคลื่นใหม่
2100/2300 MHz

iPhone XR

รองรับคลื่นใหม่
2100/2300 MHz

Apple iPhone X

รองรับคลื่นใหม่
2100/2300 MHz

iOS 11.3 ขึ้นไป ต้องอัพเดทซอฟท์แวร์ เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน เพื่อพร้อมใช้งาน

Apple iPhone 8 Plus

รองรับคลื่นใหม่
2100/2300 MHz

iOS 11.3 ขึ้นไป ต้องอัพเดทซอฟท์แวร์ เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน เพื่อพร้อมใช้งาน

Apple iPhone 8

รองรับคลื่นใหม่
2100/2300 MHz

iOS 11.3 ขึ้นไป ต้องอัพเดทซอฟท์แวร์ เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน เพื่อพร้อมใช้งาน

Apple iPhone 7 Plus

รองรับคลื่นใหม่
2100/2300 MHz

iOS 11.3 ขึ้นไป ต้องอัพเดทซอฟท์แวร์ เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน เพื่อพร้อมใช้งาน

Apple iPhone 7

รองรับคลื่นใหม่
2100/2300 MHz

iOS 11.3 ขึ้นไป ต้องอัพเดทซอฟท์แวร์ เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน เพื่อพร้อมใช้งาน

Apple iPhone 6 Plus

รองรับคลื่นใหม่
2100/2300 MHz

iOS 11.3 ขึ้นไป ต้องอัพเดทซอฟท์แวร์ เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน เพื่อพร้อมใช้งาน

Apple iPhone 6

รองรับคลื่นใหม่
2100/2300 MHz

iOS 11.3 ขึ้นไป ต้องอัพเดทซอฟท์แวร์ เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน เพื่อพร้อมใช้งาน

Apple iPhone 6S Plus

รองรับคลื่นใหม่
2100/2300 MHz

iOS 11.3 ขึ้นไป ต้องอัพเดทซอฟท์แวร์ เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน เพื่อพร้อมใช้งาน

Apple iPhone 6S

รองรับคลื่นใหม่
2100/2300 MHz

iOS 11.3 ขึ้นไป ต้องอัพเดทซอฟท์แวร์ เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน เพื่อพร้อมใช้งาน

Apple iPhone SE

รองรับคลื่นใหม่
2100/2300 MHz

iOS 11.3 ขึ้นไป ต้องอัพเดทซอฟท์แวร์ เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน เพื่อพร้อมใช้งาน

Apple iPhone 5S

รองรับคลื่นใหม่
2100/2300 MHz

iOS 11.3 ขึ้นไป ต้องอัพเดทซอฟท์แวร์ เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน เพื่อพร้อมใช้งาน