เปิด ปิด โรมมิ่ง

*106#        เปิด/ ปิด โรมมิ่ง

*106*1*1#        1.1 เปิดโรมมิ่ง (Voice & Data)

*106*1*2#        1.2 ปิดโรมมิ่ง (Voice & Data)

*106*2*1#        2.1 เปิดdata (TOTmobile&ดาต้าโรมมิ่ง)

*106*2*2#        2.2 ปิดdata (TOTmobile&ดาต้าโรมมิ่ง)